Hiển thị tất cả 9 kết quả

Giá sách thư viện Hòa Phát được người sử dụng xếp vào danh mục sản phẩm chất lượng tốt. Dòng sản phẩm gồm bày hàng thư viện cũng như kệ bày hàng siêu thị.

Dòng sản phẩm thuộc nội thất công cộng không những bao gồm giá sách thư viện. Cũng như kệ bày hàng siêu thị được đông đảo nhà sách, siêu thị, cửa hàng lựa chọn.

Ngoài chức năng trưng bày hàng thì chất lượng của hai loại giá này là rất bền bỉ. Với khách hàng trước tiên họ chú ý đó là cách thức bày đặt sản phẩm. Trong đó giá kệ là thứ liên quan trực tiếp đến cách thức sắp xếp hàng hóa. Vì vậy tầm quan trọng của giá kệ bày hàng là tối quan trọng tại nơi bán hàng.

Giá sách thư viện - Kệ siêu thị

Giá siêu thị Hòa Phát GST02

1,230,000.00 

Giá sách thư viện - Kệ siêu thị

Giá sách thư viện GS-1B

1,320,000.00 

Giá sách thư viện - Kệ siêu thị

Giá sách thư viện GS-1A

1,540,000.00 

Giá sách thư viện - Kệ siêu thị

Giá siêu thị Hòa Phát GST03

1,760,000.00 

Giá sách thư viện - Kệ siêu thị

Giá siêu thị Hòa Phát GST01

2,180,000.00 

Giá sách thư viện - Kệ siêu thị

Giá sách thư viện GS-4B

2,360,000.00 

Giá sách thư viện - Kệ siêu thị

Giá siêu thị Hòa Phát GST04

2,640,000.00 

Giá sách thư viện - Kệ siêu thị

Giá sách Hòa Phát GS-5K4B

6,050,000.00 

Giá sách thư viện - Kệ siêu thị

Giá sách thư viện GS-5K5B

7,260,000.00