Tủ tài liệu TU88-7D

2,530,000.00 

Tủ tài liệu TU88-7D thuộc sản phẩm cần thiết trong văn phòng đơn vị. Mẫu tủ tài liệu này rất thuận tiện lưu trữ hồ sơ cũng như đồ quan trọng.