Giá sách thư viện GS-5K5B

7,260,000.00 

Giá sách thư viện GS-5K5B có chiều cao tương đối nhằm tạo nhiều không gian lưu trữ. Với chức năng chính để tài liệu hoặc sách báo tại thư viện hay văn phòng.

còn 3 hàng