Ghế phòng họp bọc da GH10

1,650,000.00 

Ghế phòng họp bọc da GH10 là đồ nội thất hữu dụng với doanh nghiệp. Đặc biệt thời đại ngày nay việc đầu tư bàn ghế họp là điều cần phải có.