Ghế da trưởng phòng SG 905

3,080,000.00 

Ghế da trưởng phòng SG 905 nhằm phục vụ cho phong cách của phần lớn các lãnh đạo. Sản phẩm siêu bền đẹp mang độ an toàn, tiêu chuẩn cao.