Ghế chủ tọa phòng họp TQ23

14,300,000.00 

Ghế chủ tọa phòng họp TQ23 sản phẩm bọc da cao cấp đặc biệt dành riêng cho lãnh đạo. Mẫu ghế chủ tọa giúp duy trì để có một cuộc họp theo đúng mục đích.

còn 2 hàng