Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400D

2,150,000.00 

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400D là sản phẩm nội thất có vai trò to lớn tại nơi làm việc của lãnh đạo. Mẫu bàn làm việc còn là nơi tiếp đối tác, khách hàng.