Bàn giám đốc DT1890H5

3,350,000.00 

Bàn giám đốc DT1890H5 thuộc mẫu bàn làm việc lãnh đạo thiết kế hài hòa. Sản phẩm phối hợp ghế giám đốc TQ bọc da thẩm mĩ biểu lộ sự oai nghi của giám đốc.