Bàn giám đốc DT1890H3

3,080,000.00 

Bàn giám đốc DT1890H3  phù hợp tính chất công việc của giám đốc công ty. Sản phẩm nhiều chất liệu phù hợp không gian, sở thích cá nhân của từng vị lãnh đạo.