Bàn giám đốc DT1890H3

3,080,000.00 

Bàn giám đốc dt1890h3 phù hợp tính chất công việc của giám đốc công ty. Sản phẩm tùy theo sở thích cá nhân của từng vị lãnh đạo.