SẢN PHẨM MỚI

Bàn ghế hội trường

Bàn hội trường Hòa Phát BHT15DH4V

2,196,000 

Bàn ghế hội trường

Bàn hội trường Hòa Phát BHT15DH2

2,532,000 

Bàn ghế hội trường

Bàn hội trường Hòa Phát BHT12DH3

1,870,000 

Bàn ghế hội trường

Bàn hội trường Hòa Phát BHT12DH2

2,200,000 

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Bàn ghế hội trường

Bàn hội trường Hòa Phát BHT15DH4V

2,196,000 

Bàn ghế hội trường

Bàn hội trường Hòa Phát BHT15DH2

2,532,000 

Bàn ghế hội trường

Bàn hội trường Hòa Phát BHT12DH3

1,870,000 

Bàn ghế hội trường

Bàn hội trường Hòa Phát BHT12DH2

2,200,000 

Bàn ghế mẫu giáo

Ghế mẫu giáo GMG106

154,000 

Bàn ghế mẫu giáo

Ghế mẫu giáo GMG105

190,000 

Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo BMG104-2

750,000 

Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo BMG104-1

650,000